Actievoorwaarden Facebook Soho Nights actie

 1. ALGEMEEN
  1. Deze Actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de facebookactie "Soho Nights” (de “Actie”) die wordt aangeboden door Little Soho, gevestigd en kantoorhoudende aan het Koningin Wilhelminaplein, 1062 HK, Amsterdam (hierna “Little Soho”).
  2. De actie wordt aangeboden ter promotie van Soho Nights.
  3. Deelnemers aan de Actie verklaren akkoord te gaan met de Actievoorwaarden. Ook te vinden op www.littlesoho.com.
  4. De Actie loopt van woensdag 11 oktober tot maandag 16 oktober 12.00 s'middags (“Actieperiode”).
  5. Deze actie is toegankelijk voor allen die hun e-mailadres hebben achtergelaten + een vriendin hebben getagd onder de post in Facebook, met uitzondering van tijdelijke of vaste werknemers van Little Soho.
  6. Het gewonnen bedrag mag niet ingewisseld worden voor contanten of verrekend worden met eerdere bestellingen. 
  7. Little Soho behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. Hiervan zal mededeling worden gedaan op https://www.littlesoho.com.
  8. Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze Actievoorwaarden kunnen telefonisch/per e-mail/schriftelijk worden gericht aan de klantenservice van Little Soho (telefonisch via 020-7759909 of via een mail naar info@littlesoho.com). Little Soho zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Als de deelnemer meent dat de klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij het Projectbureau Kansspelen, Ministerie van Justitie, Postbus 20301 (2500 EG) Den Haag.
 2. DE ACTIE & SPEELWIJZE
  1. De Actie is een Schrijf je in, tag & Win actie waarbij fans van Little Soho op Facebook kans maken op twee giftcards van 250 euro als ze meedoen aan de actie op de Facebookpagina en de website. Daarmee worden de naam en e-mailgegevens geregistreerd. Door deelname registreert de deelnemer zich gelijktijdig voor Little Soho’s nieuwsbrief.
  2. Uit alle dagelijkse deelnemers wordt een winnaar (“Prijswinnaar”) gekozen.
 3. PRIJS
  1. De prijs is 2x250 euro shopgeld (voor de winnaar en een vriendin) te besteden tijdens één van de drie Soho Nights die worden gehouden op 17, 18 en 19 oktober tussen 18.00 en 24.00 uur.
  2. De prijs is geldig op de nieuwe collectie van Little Soho.
  3. De winnende Deelnemer (“Prijswinnaar”) wordt op maandag 16 oktober om 15:00 's middags bericht op het verstrekte e-mailadres. Ook worden de namen van de prijswinnaars bekend gemaakt op ons blog. Little Soho is niet aansprakelijk voor het niet aankomen van deze mail bij betreffende prijswinnaar. Indien de Prijswinnaar zich pas na donderdag 19 oktober meldt, komt deze niet meer in aanmerking voor de prijs.
  4. De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en gebonden aan de naam en het e-mailadres van de Deelnemer. De Prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Little Soho.
  5. Over de prijzen, de uitkering daarvan en uitslag kan niet nader worden gecorrespondeerd.
 4. DEELNAME
  1. Elke Deelnemer mag maximaal 1 keer deelnemen aan de Actie.
  2. Deelname aan de Actie is kosteloos.
  3. Deelnemers die naar het redelijk oordeel van Little Soho misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 5. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Little Soho is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website of app op de computer of telefoon van de deelnemer waardoor het bericht mogelijk niet verstuurd kan worden.
  2. Little Soho kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen. Zij kan ook niet verantwoordelijk zijn voor, onder andere technische mankementen en/of vertragingen, of mankementen in het internetverkeer (wegvallen verbinding, etc.).
 6. SLOTBEPALINGEN
  1. Deze Actie is uitsluitend geldig binnen Europa.
  2. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op onderhavige Actie van toepassing is, handelt Little Soho in het bijzonder in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
  3. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden.
 7. DIVERSEN
  1. Little Soho is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
  2. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Little Soho.
  3. Deze actievoorwaarden zijn ook te vinden op www.littlesoho.com.